Board

President: Piotr Palutkiewicz
piotr.palutkiewicz@instigos.org

Vice-president: Martyna Ćwikła
martyna.cwikla@instigos.org

Treasurer: Piotr Żywiecki
piotr.zywiecki@instigos.org